Irk Nedir? - Gökkurt Sözlük
"Irk sözcüğü, soy anlamına gelir. Arap kökenli bir sözcüktür ve her dâim, bu anlamda kullanılmıştır. Zamânla kavim anlamında da kullanılmıştır. Bunun sebebi de yine "aynı soydan gelenleri" ifâde etmektir. Bu yüzden de gerek Arapça, gerek Osmanlı Türkçesi sözlüklerinde "soy, kavim" anlamları verilir. Meselâ genetik kavramını ifâde etmek için ırsî denir. Hiçbir dönemde ırk sözcüğü, dînî anlamda kullanılmamıştır. Millet sözcüğünde yaşanan anlam değişimini ırk sözcüğünde de aramak yanlıştır.

Dolasıyla İstiklâl Marşında yer alan "Kahramân ırkıma" ifâdesi ile kasd edilen, sâdece Türk ırkıdır."

- Kutlu Altay Kocaova