İhmalkâr Ebeveyn - Gökkurt Sözlük
Bu gruba dahil olan ebeveynler çocuklarına karşı düşük talep, az ilgi, az sevgi gösterirler. Çocuklarının hayatıyla son derece ilgisiz ve olan bu anne babalar çocuklarına, “Senin hayatından daha önemli işlerim var.” izlenimini verebilirler. Bağımsız yetiştirme ile boş verme arasındaki farkı karıştıran bu ebeveynlerin çocuklarında düşük öz-kontrol ve akran ilişkilerinde problemler gözlenebilir. Ek olarak bir araştırmada, hem annenin hem de babanın çocuğu duygusal açıdan yoksun bırakmasının düşük yaşam doyumu ve düşük öz saygı ile ilişkilendiği bulunmuştur. Ayrıca bu çocuklarda ileride suça karışma, antisosyal davranışlar gösterme ve depresyon görülme olasılığı da yüksektir.