Hoşgörülü (İzin Verici) Ebeveyn - Gökkurt Sözlük
Çocuktan çok az şeyin talep edildiği ama yakın ilişkilerin de bulunduğu bir stildir. Hoşgörülü ebeveynlere sahip çocuklar sınırlardan uzak yetişirler ve oldukça bağımsızdırlar. Ebeveynler bu bağımsızlığın çocuğa olumlu etki edeceğini düşünse de bu çocuklar öz-kontrol konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Çoğu anne-baba, çocuklarını bilerek böyle yetiştirir çünkü sıcak bir ilişki ile kısıtlamasız bir ortamın çocuk için iyi olabileceğini düşünürler. Her istediğinin yapılmasına alışan çocuklar büyüdüğünde başkalarına saygı duymakta zorlanabilir ve arkadaşlarıyla dostça ilişkiler kurmakta sorun yaşayabilirler.