Hiyânet - Gökkurt Sözlük
1. Sonuna kadar bağlı olması gereken bir şeye karşı kendisinden beklenen sadâkati göstermeme, güveni kötüye kullanma, ihmal ve hîlekârlık göstererek sözünü ve ahdini tutmama, ihânet etme: “Hıyânet-i vataniyye: Vatan hâinliği.” Çünkü bana hıyânet vatana hıyânettir (Nâmık Kemal).

köken
(Arapça)