Hili Mezarı - Gökkurt Sözlük
Hili mezarı M.Ö. 2400 - M.Ö. 2000 civarları, BAE.

Birleşik Arap Emirlikleri, tarihte Sumer ile İran ve Asya uygarlıkları arasında köprü oluşturan bir çok arkeolojik yerleşimi ve uygarlık izlerini barındırıyor. Bunlardan biri olan Hili Arkeoloji parkında bulunan mezar yapısı oldukça merak oluşturacak özellikler taşıyor. 4 metre yüksekliğe sahip olan bu yuvarlak yapı, çevrede oturanların gömüldükleri bir mezar yeri görevi görmüş. İki girişi olan yapıda hayvan ve insan kabartmaları göze çarpıyor. Turistlerin bu gözde mekanı, Unesco koruması altında.