Herkül Düğümü - Gökkurt Sözlük
Herkül Düğümü aşk ve sevginin düğümü olarak bilinir. En yaygın olarak, sonsuz sevgiyi ve sarsılmaz bağlılığı temsil eden bir evlilik sembolü olarak kullanılır. Herkül Düğümü, Yunan efsanesine göre Tanrı Herkül'ün doğurganlığını temsil eden iç içe iki ipten oluşan bir semboldür. İki kişinin evleneceği zaman birlikte bu düğümü atar sevginin sonsuz olduğuna inanırlar. Arkeolojik kazılarda ise bir çok yüzükte bu sembole rastlanmıştır.
İlginç bir şekilde, Herkül Düğümü eski Mısır'da iyileştirici bir tılsım olarak kullanılıp ilaçların yapıldığı özel odanın girişine çizilmiştir.Ancak, eski Yunanlılar ve Romalılar arasında sevginin simgesi ve koruyucu bir sembol enerjisi olarak kaldı.