Heptad - Gökkurt Sözlük
Yunanca'da "7" demektir. Geometrik sembolü, kare üzerine oturtulmuş üçgendir. Heptad, Yunanca'da "kutsal ya da ilahi" anlamına gelen "Septos" kelimesinden türemiştir. Gerçekten de bu sayı tüm öğretilerde ve geleneklerde özel bir yer tutar. Çünkü 7 safhada yaratılan kainatı temsil eder. Müzik yelpazesindeki 7 notadan çıkan armoni, her şeyin titreştiği evrenin, yani kozmik müziğin ve tabiatın sesidir. Ezoterik öğretilerde kozmoloji 7 ile ifade edilir. Negatif ve pozitif kutuplardaki katmanlar 7 basamaktan oluşur. İnsan dünyaya gelerek evrimini sürdürür ve bilincin açılması için 7 etaptan geçmesi gerekir. Bunu yaparken de, 7 rengin titreşimini deneyerek, niteliklerine hakim olur. Ve sonunda hepsinin bileşimi "Beyaz Işık" (8. Işık) ile aydınlanır. Bir anlamda Güneş'e ulaşır. Dolayısıyla 7, irfanın, mistik gücün, dua ve meditasyonun (inzivanın), manevi başarının ve bilgeliğin rakamıdır.