Heksad - Gökkurt Sözlük
Yunanca'da"6" demektir. Geometrik sembolü, kübik bir daire olan heksagram (altıgen) veya altı uçlu yıldızdır. Bir ucu yukarı, diğer ucu da aşağı bakan, iç içe geçmiş iki üçgendir. Ve önemli ezoterik (belirli bir gruba hitap eden, gizli) bilgiler içerir. Aşağı dönük üçgen, ruhların Tanrı'dan kopuşunu, yaradılışı, yani Tanrı'nın "Sol Elini", su elementini ve dişil enerjiyi ; yukarıya bakan üçgen de evrimi, Yaratan'a dönüşü, Tanrı'nın "Sağ Elini", ateş elementini ve eril enerjiyi sembolize eder. Anne Marie Schimmel'in ifadesiyle "6", "yaratılmış dünyanın mükemmel sayısıdır." Ahengi, hizmeti, sosyal bilinci, cömertliği, merhameti, güzelliği ve sanatı simgelemekle birlikte ; tereddüt ettiğimizi, içinde bulunduğumuz duruma ya da ilahi enerjilere uyum sağlamakta güçlük çektiğimizi, tutku ve mantık arasında karar vermekte zorlandığımızı gösterir.