hat-san gemi | Gökkurt Sözlük
hat-san tersanesi bir “pekar grup” kuruluşudur. madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren pekar grup, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı almıştır. altınova/yalova’da tersaneler için ayrılan alanda 2007 yılında tersane yatırımlarına başlamıştır.

şirket esas sözleşmesinin “amaç ve konu” başlıklı 3. maddesi çerçevesinde şirketin faaliyet konusu özetle; yerli yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, tersaneler, otel, yolcu gemisi, yat, satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer havuz vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini verme amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği yapmak ve esas sözleşmede yazılı olan diğer işleri yapmaktır.

şirketin ana faaliyet alan yen gemi inşaatı, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir.