Hasan Rıza Bey - Gökkurt Sözlük
Hasan Rıza, resimleri en çok tanınan ressamdır aslında !.. Resim tarihimizde önemli bir yer tutan asker kökenli ressamlarımız gibi, tuvaline savaş sahnelerini taşımıştır genellikle.

Askeri Müze'de sergilenen "Yanıkkale Muharebesi", "Belgrad Meydan Muharebesi" gibi resimlerin yanında, en çok tanınan tablosu "Fatih Sultan Mehmed'in Topkapı'dan İstanbul'a Girişi" 'dir. Ders kitaplarına giren bu resimde Fatih Sultan Mehmed beyaz bir at üstünde görülür. Atın havaya kalkan sol ayağının hemen yanındaki eli tüfekli yeniçeri ise Hasan Rıza'dan başkası değildir !.

Cephede portresini yaptığı ressamın ilgisiyle resim sanatına yönelen Hasan Rıza, kendisini Fatih'in mutlu askerleri arasında çizerken, savaş alanında öldürüleceğini bilemezdi elbette !..