Hamidiye Alayları - Gökkurt Sözlük
Ermeniler'in 13 Haziran 1878'deki Berlin Konferansı'na "Ermenistan Projesi"ni sunmaları ve bu projenin Avrupa devletleri tarafından olumlu karşılanmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde terör ve katliam hareketleri hızlanmıştı.. Ermeni Hınçak ve Taşnak örgütleri düzenli bir ordu haline dönüşünce ; onlara karşı Kürtlerden oluşan bir ordu kurulması gündeme geldi.

1891'den itibaren ; aşiret liderleri ve onların yakınlarının yönettiği, her biri yaklaşık 1.200 kişiden oluşan, 36 adet Kürt Alayı kuruldu. Bunların bazılarına örnek vermek gerekirse ;
Ağrı tarafında HAYDARAN Aşireti 5 alay ; CELALLER, TAKARİNLER, SİPİKANLAR 1'er alay ; ZİLANLAR 2 alay ; Muş tarafındaki CİBRAN aşireti 4 alay, Erzurum bölgesi Kürtleri 2, ZİKRİ ve BEŞİRAN aşiretleri de 1'er alay kurmuştur.

Yaklaşık olarak, toplamda, 43.000 kişiyi bulan alayların belli başlı görevleri şunlardı :
1. Doğu bölgesinde devlet otoritesini sağlamak,
2. Rus saldırılarına karşı koymak,
3. Askere gitmek istemeyen Kürtlerden "milis" olarak yararlanmak,
4. Ermenilerin ayrılık isteklerine karşı Kürtleri Osmanlı yapısı içinde tutmak,
5. Sünni ve Şafi Kürtleri, Dersimli Alevi-Kürt ve Zazalara karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmak...