Fehmi Baba | Gökkurt Sözlük
19. asır Bektaşîlerindendir. Kırşehir’de doğdu.
Tahminen 1313 (M. 1895) yılında vefat etti. Hacı Bektaş dergâhında medfundur. Bazı mecmualarda Fehmi Baba başlığıyla mahdud bir kısım manzumelerine tesadüf edilmektedir.