Fatih Sultan Mehmet - Gökkurt Sözlük
Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 yılında Edirne’de doğmuştur. Babası Sultan II. Murat’tır, annesi ise Hatice Hüma Hatun’dur. Henüz 11 yaşında iken Manisa’da Saruhan Sancak Beyi olmuştur. Dönemin önemli bilginlerinden Çelebizade Mehmet, Molla Hüsrev, Molla Gürani gibi isimlerden dersler almıştır. 1443 yılında abisi vefat etmiş ve tahtın tek varisi olmuştur. 1444 yılında ise babası II. Murat tahttan feragat etmiş ve daha 12 yaşında iken tahta geçmiştir.

Tahta oturduktan çok kısa bir süre sonra Haçlı Seferi ile karşılaşmış ve bu durumdan rahatsız olan bazı devlet adamlarının isteği ile II. Murat tekrar tahta geçmiştir. II. Murat 1451 yılında vefat etmiş ve Fatih Sultan Mehmet 19 yaşında tekrar tahta geçmiştir. Tahta geçer geçmez İstanbul’un fethi için düşünmeye başlamış ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmıştır. 1453 yılına kadar hazırlık yapmış ve nihayetinde 6 Nisan 1453 yılında İstanbul’u kuşatmıştır. Kuşatma tam 53 gün sürmüş ve nihayetinde 29 Mayıs’ta İstanbul fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han 3 Mayıs 1481 yılında vefat etmiştir.