Ezidiler - Gökkurt Sözlük
Ezidiler, dünyanın yedi melek tarafından yaratıldığına ina­nırlar. Dinlerindeki ana tema, Tanrı ile Melek Tavus arasındaki ikiliktir. Onlara göre, Tanrı dünyanın yaratıcısı olan fakat koruyucusu olmayan edilgen bir varlıktır. Melek Tavus, ilahi iradenin etkin yürütüm organıdır.

Yaygın inanışın aksine, Ezidi­ler şeytana tapmazlar. Melek Tavus’u Tanrının gözünden dü­şen, fakat tövbe ettikten sonra Tanrının lütfuna mazhar olacak bir melek olarak görürler. Kötülüğün varlığına ve cehennemde cezalandırılmaya inanmazlar. Ezidiler, diğer tüm insanlardan tamamen farklı ve biricik olduklarına inanırlar. Diğer insanlar gibi Adem ve Havva’dan gelmediklerini, Adem’in dokuz ay bo­yunca bir kavanozda saklanan tohumundan olan oğlu Cebbar bin Şehid’den türediklerini iddia ederler.