Esat Baba - Gökkurt Sözlük
19. asır Bektaşî şairlerindendi. İstanbulludur.
Aksaray’da Şekerci sokağında otururdu. 1825 (H. 1241)de Yeniçeri ve Bektaşîler ortadan kaldırıldığı zaman bu da Aksaray Camiinin civarında öldürülmüştür. Vefatında yetmiş yaşlarında idi.