Ennead - Gökkurt Sözlük
Yunanca'da "9" demektir. Geometrik şekli dokuz uçlu bir yıldız ve dokuz yüzlü bir kübik bir dairedir. "Ennead", yok edilemez bir sayıdır ; hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın çıkan sayının toplamı yine kendisini verir. Bu nedenle Pisagorcular onu, "Okyanus ve ufuk" olarak nitelendirmişlerdir. Bir dönemin bitişini, döngünün tamamlanışını, hümanizmi, özveriyi, zamanı ve eski ile yeni arasındaki geçiş sürecini sembolize eder. Eski insanlar, bu titreşimle yeni bir projeye başlamamak gerektiğini ikaz etmişlerdir.