Enlil - Gökkurt Sözlük
Enlil(Nunamnir), panteondaki en önemli tanrılardan biriydi. Karısı hava tanrıçası Ninlil'di ve Enlil'in çocukları arasında tanrıça İnanna ve tanrılar Nanna, Ninurta, Utu ve daha birçokları var. Efsaneye göre Enlil kendini gökyüzünde mutlak karanlıkta yaşarken buldu. Bu nedenle ay tanrısı Nanna'yı evinin karanlığını aydınlattı, ardından babasından bile daha büyük hale gelen güneş tanrısı Utu'yu izledi. Tarikatının ana merkezi, Nippur'daki E-kur tapınağı ya da Dağ Evi idi ve Enlil'e sık sık "büyük dağ" ve "yabancı toprakların kralı" deniyordu. O yüce bir efendi, baba, yaratıcı ve “azgın bir fırtına” olarak tanımlandı. Enlil, krallara toprak ve krallık tahsis etmek gibi önemli bir göreve sahipti ve kozmostaki özelliklerin çoğunu planlamaktan ve yaratmaktan sorumlu, çok yararlı bir tanrıydı. Birçok kitapta şiddetli ve yıkıcı bir tanrı olarak tanımlanır, ancak mitlerde tüm insanların, özellikle Sümer sakinlerinin güvenliğini ve refahını sağlayan arkadaş canlısı, babacan bir tanrı olduğu açıktır. Kader Tableti, Enlil'e dünyanın kaderini belirleme gücünü veren nesnelerden biriydi. Efsaneye göre, sığır tanrısı Labar'ı ve tahıl tanrıçası Ashnan'ı insanlığa sığır ve tahıl vermesi için gökten dünyaya gönderenler hem Enlil hem de Enki'dir.