Efe - Gökkurt Sözlük
Efe" kelimesi, "efendi"nin kısalmışı değildir. "Efeb"ten gelir. Efeb, "genç", yani "delikanlı" demektir. Örneğin "Efendimiz Salla Aleyhü Vesselem" denir, efemiz denmez. "Efendi" Bizans dilinde "malik / okuma yazma bilir" demektir. Hoca Efendi, Kalem Efendisi gibi.. Hoca Efe, Kalem Efesi denmez. Fakat "efelerin efesi" denir ; yani silah taşır, yiğit demektir..
Efeb (okunuşu : efev) teşkilatı Yunanistan'dan çok önce Anadolu'da kurulmuştur.