ebû türâb-ı nahşebî | Gökkurt Sözlük
horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. i̇smi, asker bin hüseyin'dir. ebû türâb künyesiyle ve nahşebî nisbesiyle meşhur olmuştur. doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 859 (h.245) senesinde basra civârında vefât etti.