ebû süleymân dârânî | Gökkurt Sözlük
şam'da yetişen büyük velîlerden. sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yaşamıştır. i̇smi, abdurrahmân bin ahmed bin atiyye el-ansî'dir. künyesi ebû süleymân olup, şam'ın güneyindeki dâran (veya dâreyya) köyünde doğduğu için dârânî nisbesiyle meşhûr olmuştur. lütuf ve ihsânı pek fazla idi. nazik ve zarif olması bakımından çok sevilmiş ve bu sebeple ona; gönüllerin güzel kokulu çiçeği mânâsında "reyhânü'l-kulûb" adı verilmiştir. nefsine muhâlefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileri olduğu için açların reisi mânâsında "bündârü'l-câiîn" denildi. doğum târihi bilinmemektedir. 820 (h.205) senesinde şam'da vefât etti. kabri, dâran köyündedir.