ebû saîd kaylavî | Gökkurt Sözlük
evliyânın ve bütün ilimlerde söz sâhibi olan imâmların büyüklerinden. hazret-i ali'nin neslinden olup seyyiddir. irak'ın nehr-ül-melik kasabalarından biri olan kaylaviye'de yaşadı. yine orada 1162 (h. 557) senesinde vefât etti. kabri orada olup, ziyâret edilmektedir.