ebû saîd-i harrâz | Gökkurt Sözlük
bağdât'ın büyük velîlerinden. dokuzuncu yüzyılda yaşadı. i̇smi ahmed, babasınınki îsâ'dır. künyesi ebû saîd olup, harrâz lakabıyla meşhûr olmuştur. hakîkatten çok bahsettiği için; "tasavvufun lisanı" ve kamer-üs-sôfiyye=tasavvuf ehlinin ayı diye bilinir. tasavvufta ona tâbi olanların mensûb olduğu yola harrâziye denmiştir. doğum târihi bilinmemektedir. bağdat'ta doğmuştur. 890 (h. 277) senesinde orada vefât etti. kabri bağdât'tadır.