ebû saîd-i fârûkî | Gökkurt Sözlük
hindistan'da yetişen meşhûr velîlerden. i̇mâm-ı rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. babasının ismi sâfî'dir. 1782 (h.1196) senesinde râmpûr'da doğdu. ebû saîd fârûkî, daha çocuk iken, sâlih ve kıymetli bir zât olacağının alâmetleri yüzünden okunuyordu. çocukluğunda, çocukların düşkün oldukları oyun ve eğlenceler ile hiç meşgûl olmadı. on yaşında kur'ân-ı kerîmi ezberledi. kur'ân-ı kerîmi tertîl üzere o kadar güzel okurdu ki, dinleyenler kendilerinden geçerdi. tecvîd ilmini, kırâat âlimlerinden olan kârî nesîn'den öğrendi. kur'ân-ı kerîmi ezberledikten sonra, aklî ve naklî ilimleri öğrenmeye başladı. önemli ders kitaplarını müftî şerefüddîn'den okudu. şâh veliyyullah dehlevî'nin oğlu mevlânâ refîüddîn'den hadîs ilminde ders aldı. kâdı beydâvî tefsîri'ni, sahîh-i müslim şerhini de ondan okudu. sahîh-i buhârî'yi ise yine mevlânâ refîuddîn'den, hocası abdullah-ı dehlevî hazretlerinden ve kendi dayısı sirâc ahmed'den okuyup rivâyet ve nakletme icâzeti aldı.