ebû osman mağribî | Gökkurt Sözlük
büyük velîlerden. i̇smi saîd bin sâlim mağribî, künyesi ebû osman'dır. mağrib memleketinde kayravân'ın kevkeb köyünde doğdu. doğum târihi bilinmemektedir. 983 (h.373) senesinde yüz otuz yaşlarında iken nişâbur'da vefât etti. tabakât-ı ensârî kitabında seyyid olduğu yazılmıştır. vasiyeti üzerine, cenâze namazını ebû bekr bin fûrek kıldırdı. kerâmetleri meşhûrdur. bağdât'a geldi. bir müddet ikâmetten sonra nişâbûr'a geçti ve buraya yerleşti. ebû ali kâtib, ebû ali rodbârî, habîb-i magribî, ebû amr-ı zücâcî, ebû yâkûb nehrecûrî, ebü'l-hasan bin sâig dînûrî ve başkalarıyla görüşüp sohbet etti ve kendilerinden ilim öğrendi. zâhirî ve bâtınî ilimlerde âlim idi. haram ve şüphelilerden sakınmakta, dünyâya düşkün olmamakta, sıhhatli hüküm vermekte fevkalâde olup, heybetli ve firâset sâhibiydi.