ebû osman hîrî | Gökkurt Sözlük
büyük velîlerden. i̇smi saîd bin i̇smâil hîrî; künyesi ebû osman'dır. aslen rey şehrinden olup, nişâbur'a yerleşmiştir. zamânının en meşhur rehberi ve bir tânesi idi. 910 (h.298) senesinde vefât etti. horasan'da tasavvufun yayılması için büyük hizmetleri oldu. zamânın meşhur velîlerinden cüneyd-i bağdâdî, rüveym, yûsuf bin hüseyin ve muhammed bin fadl gibi büyüklerin sohbetinde bulundu. üç büyük hocası vardır. bunlardan ilk hocası yahyâ bin muâz, ikincisi şâh şücâ kirmânî, üçüncüsü ebû hafs haddâd'dır. tasavvuf ehli zâtların sözlerini insanlara anlatması ve açıklaması için nişâbur'da onun için husûsî bir kürsü kurulmuştur.