ebû müslim havlânî | Gökkurt Sözlük
evliyânın meşhurlarından ve tâbiînin büyüklerinden. i̇smi abdullah bin sevb'dir. doğum târihi bilinmemektedir. 681 (h.62) senesinde şam'da vefât etti. kabri şam'da olup, ziyâret mahallidir. peygamber efendimiz hayatta iken müslüman oldu. resûlullah'ı sallallahü aleyhi ve sellem görmek için medîne'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. yolda iken peygamber efendimizin vefât ettiğini haber aldı. bunun üzerine yoldan geri döndü. daha sonra hazret-i ebû bekr'in halîfeliği sırasında medîne'ye gitti.