ebû muhammed cerîrî | Gökkurt Sözlük
evliyânın büyüklerinden. i̇smi ahmed bin muhammed bin hüseyin, künyesi ebû muhammed, nisbesi cerîrî veya cüreyrî'dir. cerîr, kûfe yakınlarında bir yerin adı, cüreyr ise mekke yakınlarında bir yer ile kûfe civârında yaşayan bir kabîlenin ismidir. doğum târihi bilinmemektedir. 923 (h.311) hübeyr senesi diye bilinen, karâmita ve karmatî denilen sapıkların halkı kırıp geçirdiği yıl, yaşı yüzü aşkın iken vefât etti.