ebû hamza horasânî | Gökkurt Sözlük
horasan bölgesi velîlerinden. nişâbur'un mülkâbâd mahallesindendir. doğum târihi bilinmemektedir. cüneyd-i bağdâdî hazretleriyle aynı asırda yaşamıştır. ebû türâb-ı nahşebî ve ebû saîd-i harrâz ile yolculuk edip sohbet etmiştir. zamânındaki âlimlerin ve evliyânın ileri gelenlerinden idi. dînî meselelerin inceliklerine vâkıftı. verâ sâhibiydi. haramlardan çok sakınırdı. ahmed bin hanbel hazretleri ona hürmet duyar, tasavvufla ilgili meselelerde ona sormadan cevap vermezdi. kendisine sorulan bir meseleyi ebû hamza horasânî'ye arz eder; "bu hususta ne buyurursun ey sofî!" derdi. uzun seneler insanlara i̇slâm dîninin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için gayret sarfeden ebû hamza horasânî pekçok defâ hacca gitmiştir. hac yolculukları ve hac ibâdeti esnâsında pekçok âlim ve evliyâyla görüşüp sohbette bulundu. 902 (h.290) senesinde nişabur'da vefât etti. ebû hafs-ı haddâd'ın kabri civârına defnedildi.