ebû câfer el-meczûm | Gökkurt Sözlük
allahü teâlânın velî kullarından. duâsı kabûl olan, vesîle edilerek kendisinden meded umulan bir zât idi. darda kalanlara yardım ederdi. duâsı bereketiyle pekçok kimse sıkıntılardan kurtulmuş, niceleri de arzularına kavuşmuştu. doğum ve vefât târihleri tesbit edilememiştir. on birinci asır ortalarında vefât etmiş olup, i̇bn-i atâ'nın akrânı idi. yaş, ilim ve mârifet yönüyle onun emsâllerindendir.