ebû bekr kettânî | Gökkurt Sözlük
evliyânın büyüklerinden. künyesi, ebû bekr, adı muhammed bin ali bin câfer bağdâdî el-kettânî'dir. aslen bağdâtlı olup, ömrünün büyük bir kısmını mekke'de geçirmiştir. ebû bekr kettânî, cüneyd-i bağdâdî'nin talebesidir. ebû saîd-i harrâz, abbâs bin mühtedî, amr el-mekkî, ebü'l-hüseyin nûrî gibi âlimlerin sohbetinde bulundu. 933 (h.322) senesinde mekke'de vefât etti.