ebû bekr eş-şelî | Gökkurt Sözlük
yemen'in büyük velîlerinden ve şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden. i̇smi, ebû bekr bin ahmed bin ebû bekr'dir. meşreü'r-revî kitabının müellifi olan muhammed bin ebû bekir'in babasıdır. hazret-i hüseyin'in neslinden olup, seyyiddir. hazret-i ali'nin soyuna mensûb olanlar mânâsına kullanılan benî alevî ve hazret-i hüseyin'in soyuna mensûb olanlar için kullanılan benî hüseyin nisbeleriyle anıldı. bu terkipler daha sonra mahallî olarak ba'levî ve bâ-hüseyin şeklinde değiştirilerek de kullanılmıştır. 1582 (h.990) senesinde yemen'in terîm beldesinde doğdu. 1643 (h.1053) senesinde aynı yerde vefât etti. kabri, zenbel kabristanındadır.