ebû bekr es-sekkâf | Gökkurt Sözlük
on dördüncü yüzyılın sonlarında ve on beşinci yüzyılın başlarında yemen'in hadramût bölgesinde yaşamış büyük velîlerden. i̇smi ebû bekr bin abdurrahmân'dır. es-sekkâf lakabıyla meşhûr oldu. doğum târihi bilinmemektedir. terîm'de doğdu. 1427 (h.831) senesinde terîm'de vefât etti.