ebû bekr el-betâihî | Gökkurt Sözlük
irak'ta yetişen evliyânın büyüklerinden. i̇smi ebû bekr olup, babasınınki hüvârâ'dır. irak'ta betâih'te yaşadığı için betâihî nisbesi ile meşhur oldu. on ikinci asrın sonları ile on üçüncü asrın başlarında yaşadı. doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. irak'ın hüvârîn veya hüvâriyyîn kabîlesine mensuptur. o zamanda irak'ta bulunan evliyâ arasında şânı yüce, kadri yüksek bir zât idi. evliyâdan birçoğu kendisine talebe olup ilim öğrenmiş, istifâde etmiştir.