ebû amr ez-zücâcî | Gökkurt Sözlük
evliyânın büyüklerinden. i̇smi muhammed bin i̇brâhim bin yûsuf bin muhammed, künyesi ebû amr ez-zücâcî'dir. aslennişaburlu olup, doğum târihi bilinmemektedir. mekke-i mükerremede ikâmet etti. kırk sene mescid-i harâmdan ayrılmadı. 959 (h.348) senesi mekke-i mükerremede vefât etti.