düğüm teorisi | Gökkurt Sözlük
her şeye sayısal bir açıklama getiren matematikçilerin bir durağı da düğümler olmuştur. günlük hayatımızdaki düğümlerden yola çıkılmasına rağmen düğüme matematiksel bir tanım getirilmiştir.

düğümlerin ilk incelenmesi 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. düğüm teorisinde cisimlerin uzunluğu ve geometrik şekli önemli değildir, nasıl bağlandıkları-topolojisi önemlidir. john conway ve cahit arf gibi birçok matematikçi bu dal ile ilgilenmiştir.

cahit arf'ın "arf değişmezi" adıyla bilinen buluşu da düğüm teorisinde kullanılmaktadır, ancak burada açıklamak için karmaşıktır.

düğüm teorisi, düğümler hakkındaki bilgileri, bir düğümü diğerinden ayırt edebilen cebirsel ifadelere kodlamaya çalışır. uzmanlar, bazı düğümleri diğerlerinden ayırt edecek ifadeler geliştirmiş olsa da, her düğümü benzersiz bir şekilde tanımlayabilen bir formül hala tam olarak yoktur.

düğüm teorisi, dna sarmalı ve atomların moleküler yapısında sıkça karşımıza çıkmaktadır.