din | Gökkurt Sözlük
din kesinlikle afyon değildir; fakat en kaliteli afyon dinden yapılır.
din kesinlikle şarap değildir; fakat en çok din ile sarhoş ederler.
din kesinlikle uyandırmak içindir; fakat en çok din ile uyuturlar.
din kesinlikle ayıltmak içindir; fakat en çok din ile bayıltırlar.
din kesinlikle uyarmak içindir; fakat en çok din ile uyuştururlar.
din kesinlikle harekete geçirmek içindir; fakat en çok din ile felç ederler.
din kesinlikle yaşatmak içindir; fakat en çok din adına öldürürler.
din kesinlikle güzeldir; fakat en çok çirkinliği din adına yaparlar.
din kesinlikle sorunun ve sorgulamanın dostudur; fakat soruların, sorgulamanın celladı olarak en çok dini kullanırlar.
din kesinlikle özgürlüktür; fakat en çok din adına tutsak ederler.
din kesinlikle selamdır, selamettir, huzurdur, umuttur; fakat en çok din adına savaştırırlar, din adına daraltırlar, din adına korkuturlar, din adına hayalleri paramparça ederler.
din kesinlikle adalettir; fakat en çok din adına zulmederler.
din kesinlikle güzel ahlaktır; fakat en büyük ahlaksızlıkları dindarlık kisvesi altında işlerler.
din kesinlikle adam olmayı, şahsiyet olmayı emreder; fakat en çok din ile sürüleştirirler.
din kesinlikle erdemdir, nezakettir, nezahettir; fakat en çok din ile yozlaştırırlar, din ile kabalaştırırlar, din ile çirkefleştirirler.
din kesinlikle aydınlıktır; fakat en koyu karanlığı din ile kurarlar.
din kesinlikle hizipleşmeyi yasaklar; fakat en çok din adına hizipleştirirler.
din kesinlikle putçuluğu yasaklar; fakat en çok putu din adına dikerler.
din kesinlikle aklı önceler; fakat en çok din ile delirirler, en çok din adına meczup olurlar.
din kesinlikle sadece allah'ın koyduğu hükümlerdir ve din sadece allah'ındır; fakat en çok allah adına hüküm koyarlar, en çok allah adına din uydururlar.