Dertli - Gökkurt Sözlük
19. asrın meşhur ve muktedir Bektaşî saz şairlerindendir. Önce Helvetîliğe, sonra da Bektaşîliğe intisap etmiş bulunan Dertli, 19.asır âşık edebiyatının en kudretli simalarından biridir.