Demirci Mehmet Efe - Gökkurt Sözlük
Atatürk'e, 1919'da yazdığı şifreli mektubunda, şunları söyleyecek kadar inanmıştır:
"Yüce kişiliğinize öteden beri olan bağlılığını şimdiye kadar bendenizi Karahisar'a karşı susmaya zorlamıştı. Allah'ın yardımı ile ölmek ve sizin vatanı kurtarmak konusunda bütün engelleri yıkmak gücünüze dayanarak, bütün zorlukların çözüleceğine umutlu olduğum cihetle başınızı ağrıtmak zorunda kalmıştım. Bundan dolayı bağışlamanızı diler, bu cephe ile ilgili her türlü emirlerinizi düşünmeden yaptıracağıma inanmanızı arz ve bence çok değerli olan yardımlarınızın sürdürülmesini rica eylerim."