Dekad - Gökkurt Sözlük
Yunanca'da "10" demektir. Geometrik sembolü, dekagon (on köşeli şekil) ve on köşeli yıldızdır. "Almak, kabul etmek" anlamına gelen "Dechomai" sözcüğünden türemiştir. Kendisinden önce gelen tüm sayıları ihtiva eden 10, mükemmelliği, makrokozmostan mikrokozmosa uzanan varlıklar zincirinin bütünlüğünü ve Tanrı'nın söylenemeyen ismini simgeler. "On mükemmel sayıdır" der Pisagor, "öyleyse cennetin numarası 10'dur.