Davut Yıldızı - Gökkurt Sözlük
Davut Yıldızı, bazı kültürlerde genellikle kutsal geometri üçgeni olarak anılır. Biri yukarı, diğeri aşağı bakan iki iç içe eşkenar üçgenden yapılmış altı köşeli bir yıldızdır. Yahudi dininde üçgenler Yaradan, insanlar ve Tevrat arasındaki bağlantıyı temsil eder. Bir kişinin ruhunun, Tora'nın öğretilerinin sıkı bir şekilde incelenmesi ve uygulanması yoluyla Yaradan'a bağlandığı söylenir. Davut Yıldızında temsil edilen üç varlığın dış ve iç boyutları içerdiği söylenir. Tora, yasa ve Talmud gibi egzoterik öğretilerin yanı sıra Kabala gibi ezoterik öğretilere sahiptir. Tanrı'nın enerjisinin de iki boyutu vardır. Birincisi, tüm yaratılışın varlığının temelini oluştururken, ikincisi tüm yaratılıştan tamamen gizlenmiştir. Son olarak, insan ruhunun kendini bedende ifade eden açığa çıkan bir unsuru ve bedeni aşan başka bir yönü vardır.