Çolpan Yıldızı - Gökkurt Sözlük
Çolpan Yıldızı(Tan Çolpanı), Türklerde Venüs gezegenine karşılık gelir. Venüs bazen sabah yıldızı bazende akşam yıldızı olarak doğar. Türk ezoterizminde sabah yıldızı olarak doğduğunda "savaş" akşam yıldızı olarak doğduğunda "aşk'ı" haber verir. Sabah yıldızı olan Venüs bu yüzden uğursuz sayılır. Öyleki halk arasında bu yıldıza "Kervan Kıran" yıldızı denir. Aynı zamanda Çoban Yıldızı yani Çobanın-Orion yıldızıdır.Türk kozmoloji düşüncesinde Orion Takım Yıldızı kahraman arketipi'nin gökyüzündeki sembolüdür. Çoban, avcı, kahraman, Alp vb. isimler ile anılır. Venüs'ün Orion ile kavuşması baharı başlatır. Türk mitolojisinde Orion eril, Venüs dişil arketip'tir. Venüs her 8 yılda bir, ayrı bir burçta güneş ile kavuşum yapar. Kavuşum yaptığı noktalar birleştirildiğinde, pentagram adı verilen beş uçlu yıldız açığa çıkar. Venüs'ün güneş ile kavuşum yağması onu cehennem cadısına çevirir. Bundan dolayı pentagram sembolünün insanların kolektif bilinçaltında, kötü karakterli şeytanımsı bir hatırası vardır.