Ceyhuni - Gökkurt Sözlük
19. asır şairlerindendir. Kasımpaşa’da medfundur. Mecmualarda hece ve aruzla epey şiirlerine rastlanır. Erzurum’ludur. Saz çalar ve irticalen şiir söylemekte muvaffak olurdu. Şiir mecmuası, Âşık Mahmut isminde bir çırağı elinde kalmıştı. İstanbul’da, birçok âşıklara hocalık eden Ceyhuni'nin en kıymetli ve en sevdiği talebesi Çınarî’dir.