celd | Gökkurt Sözlük
deriye vurmak veya deriyle vurmak. istılahta celd, zina eden gayr-i muhsan mükellef erkek ve kadın ile zina iftirasında (kazf) bulunanların ve şarap içenlerin belirli yerlerine, belirlenen ölçülerde değnek veya kamçı ile vurmaktan ibaret olup, her bir vuruşa "celde" denir. (bilmen, ö. n., hukûk-ı i̇slâmiyye, iii, 202).