Ceberut - Gökkurt Sözlük
1. Allah’ın her şeyin üstünde olan büyüklüğü, kudreti, ululuğu: Unutma kendini bilmiş ol ki ey insan / Müebbeden kalacak hilkatin esâsı nihan / Tasavvur et ceberûtum için bidâyettir / Mükevvenât ki fikrince bî-nihâyettir / Kemîne zerresidir âsumân-ı hilkatimin (Mehmet Âkif).

2. (Anlam kaymasıyle) Zorba, merhametsiz: Sovyet Rusya’da bu ceberut sınıf baskısı ile birlikte pek tabiî ağır ağır sınıf mücâdelesi de başlamıştır (Ahmet Kabaklı).

köken
(Arapça)