çağrı mert bakırcı | Gökkurt Sözlük
popüler bilim yazarı ve anlatıcısı, evrim ağacının kurucusu.
odtü makine mühendisliğinden mezun olduktan sonra texas tech üniversitesinde evrimsel robotik, yapay zeka, teorik/matematiksel evrim araştırmalarıyla doktorasını kazandı.
youtube'de kanalı vardır.

bazı eserleri:
evrim kuramı ve mekanizmaları
50 soruda evrim
şüphecinin el kitabı (ç. m. bakırcı ve a. b. acar)

popüler bilim, toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilimdir.