Bürküt - Gökkurt Sözlük
Burkut (Bürküt veya Merküt), Türk mitolojisinde kartal tanrısıdır. Kartal tanrısı Burkut, güneşi ve gücü simgeliyor. Kartal, kağanların ve hanların ikonları veya koruyucu ruh ve adaletin sembolü olarak kabul edilir.Saha (Yakut)'lar kartala (öksökö) derler ve kültürlerinde, kartal Ulukayın (Hayat Ağacı) üstünde tasvir edilir.Yaratıcı Ülgen Tengri'nin (gökyüzü tanrısı) sembolüdür. Kartal, "bakır pençeli, sağ kanadıyla güneşi, sol kanadıyla ayı örter" ve Kayra'nın oğlu olarak anılır.