Bu destan M.S 6. yy. ile 8. yy arasında hakimiyet kurmuş olan Göktürklerin soy kütüğü mahiyetindedir. Destanın konusu Lin isimli bir budun tarafından mağlup edilen ve soykırıma uğrayan Göktürklerden geriye kalan on yaşlarında bir çocuğun dişi bir kurt tarafından korunup beslenmesi ve çocukla kurdun beraberliğinden yeni bir soyun türemesidir.
1yüz
0 0