Osmanlı edebiyatının en seçkinlerinden Baki, Kanuni Süleyman'a sunduğu şiirinde şöyle diyor :

"Her tac olmaz fahr-u fena ehline sertac
Türk ehlinüney hace biraz başı kabadır"

( Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baştacı olamaz. Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır, sultan olma yeteneğinden yoksundur.)
1yüz
0 0