Atatürk'ün Müzik Anlayışı - Gökkurt Sözlük
Atatürk'ün müzik anlayışının üç temel özelliği olduğunu söyleyebiliriz :

Birincisi, çok sesli müziği savunuyordu. Çünkü ona göre müzikte çok seslilik, duyarlılığın, yaratıcılığın en yüksek bir ifadesidir. Ulusal müziği çok sesli müzik olan bir ulus, olgunlaşmış bir ulustur..

İkincisi, Atatürk çok sesli müziğin en yüksek aşamasının da opera olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle bir Türk operasının oluşmasının yeni Türk müziğinin ulaşabileceği en yüksek mertebelerden biri olacağına inanıyordu. (Atatürk'ün bu hedefi, 1934 Haziranında gerçekleşti. Türk sanatçıları tarafından hazırlanmış olan ve Türk ve İran halklarının kardeşliklerini simgeleyen "Özsoy" operası, bu tarihte Atatürk ile konuğu İran Şahı Rıza Pehlevi'nin huzurunda Ankara Halkevi'nde sahneye kondu. Bu eserin librettosu Münir Hayri Egeli'ye, bestesi ise Ahmet Adnan Saygun'a aitti.)

Üçüncüsü, ona göre "müzikten beklenen şey, ulusun maddi, fikri ve hissi uyanıklığını ve çevikliğini takviye etmesiydi"..