Siyaset bilimde aşırı sağ ve aşırı sol ideolojilerin birbirlerinin tam zıttı değil, tam aksine oldukça benzer fikirler olduğunu savunan bir terimdir.
1yüz
0 0